Terms & Conditions (Merchant)

SYARAT PENGGUNAAN

Selamat datang ke Laman Web WhyQ Malaysia dan aplikasi kami (setiap "Perkhidmatan") (“WhyQ”, “kami”, “kami” dan “kami” merujuk kepada “WhyQ Sdn. Bhd., Tingkat 30, Arcc Spaces, The Gardens North Tower, Mid Valley City, Lingkaran Syed Putra, 59200 Kuala Lumpur”).

Persetujuan: Sila baca terma dan syarat ini dengan teliti sebelum membuat akaun WhyQ anda. Dengan mengakses dan menjual di Platform kami, anda bersetuju untuk terikat dengan terma dan syarat ini serta dasar terma penggunaan kami. Jika anda tidak menerima terma dan syarat ini sepenuhnya, sila berhenti menggunakan Perkhidmatan kami.

Variasi: Kami boleh menyemak semula syarat penggunaan ini pada bila-bila masa dengan meminda halaman ini. Anda dinasihati untuk kerap menyemak Laman kami bagi memastikan anda mengetahui sebarang perubahan yang kami buat. Kami berhasrat untuk mengemas kini Laman dan Perkhidmatan kami dengan kerap, dan boleh mengubah kandungan pada bila-bila masa. Jika terdapat keperluan, kami mungkin menggantung akses kepada Laman dan Perkhidmatan kami, atau menutupnya selama-lamanya.

Penyedia Perisian sebagai Perkhidmatan (SaaS)

  1. Penyedia SaaS berjanji untuk menawarkan Perkhidmatan menurut peruntukan Perjanjian ini bermula atau selepas Tarikh Berkuatkuasa dan untuk tempoh Terma.
  2. Peniaga mengakui bahawa Penyedia SaaS memiliki atau mempunyai lesen yang diperlukan untuk semua Hak Harta Intelek, termasuk tetapi tidak terhad kepada hak cipta dalam Perisian dan Perkhidmatan SaaS dan sebarang dokumentasi yang disediakan oleh Penyedia SaaS kepada Peniaga bersama-sama dengan Perkhidmatan, termasuk mana-mana dokumentasi untuk konfigurasi Peniaga.
  3. Sebarang permintaan untuk Perkhidmatan yang Penyedia SaaS anggap tidak wajar, tidak munasabah atau menyalahi undang-undang boleh ditolak.

Tujuan eBiz

WhyQ berusaha untuk memperkasakan SME mikro melalui akses kepada pendigitalan dengan menyediakan medium untuk perniagaan mereka. Ini mewujudkan paparan dalam talian untuk perkhidmatan mereka dan menyediakan mereka dengan platform penghantaran yang lebih luas pada kos yang minimum. Melalui Platform kami, WhyQ menghubungkan anda dengan Pelanggan dan anda juga mungkin berpeluang untuk menyertai kerjasama kami dengan pihak ketiga terpilih untuk jangkauan yang lebih luas kepada Pelanggan.

Kelakuan Terlarang

Anda tidak dibenarkan melakukan atau cuba melakukan apa-apa yang bertentangan dengan undang-undang, dihadkan oleh mana-mana undang-undang yang terpakai pada Laman kami, tidak sesuai pada pendapat kami, atau boleh merosakkan reputasi kami atau Laman kami, termasuk tetapi tidak terhad kepada:

    1. apa-apa yang akan melanggar hak undang-undang seseorang atau hak mereka untuk privasi, termasuk memuat naik data peribadi tanpa kebenaran orang itu;
    2. menggunakan Laman Web kami untuk mengganggu, mengugut, atau menyinggung perasaan sesiapa sahaja;
    3. menggunakan Laman kami untuk menghantar mesej e-mel yang tidak diminta;
    4. mengganggu mana-mana pengguna menggunakan Laman kami;
    5. mengganggu atau menukar Laman kami, menghantar virus atau ciri melumpuhkan lain secara sedar, merosakkan atau mengganggu Laman kami, termasuk (tanpa had) menggunakan kuda trojan, virus atau cetak rompak;
    6. membolehkan atau membantu pihak ketiga untuk melaksanakan mana-mana perbuatan yang tersebut di atas.

Hak Harta Intelek

Kami adalah pemilik atau pemegang lesen semua hak harta intelek dalam Laman dan Perkhidmatan kami, dan bahan yang diterbitkan di atasnya (tidak termasuk Sumbangan anda). Karya tersebut dilindungi oleh undang-undang hak cipta dan perjanjian di seluruh dunia. Semua hak tersebut adalah terpelihara. Anda tidak boleh menyalin, mengeluarkan semula, menerbitkan semula, memuat turun, menyiarkan, menghantar, menyediakan kepada orang ramai, atau sebaliknya menggunakan mana-mana kandungan di Laman kami dalam apa jua cara kecuali untuk kegunaan peribadi anda, bukan komersial.

Kandungan Pengguna

Di Laman kami, anda mungkin dibenarkan untuk menyiarkan, memuat naik, menerbitkan, menghantar, atau menyampaikan data dan kandungan yang berkaitan. Hak harta intelek dalam Kandungan Pengguna yang anda serahkan ke Laman ini tidak dituntut oleh kami. Profil anda dan apa-apa perkara yang anda muat naik adalah milik anda sahaja.

Sebarang bahan yang anda muat naik ke Perkhidmatan kami atau data yang kami kumpulkan akan dianggap sebagai tidak sulit dan bukan milik, dan anda mengakui dan bersetuju bahawa kami mempunyai hak untuk menggunakan, menyalin, mengedar, menjual dan mendedahkan kepada pihak ketiga mana-mana bahan tersebut atau data untuk sebarang tujuan yang berkaitan dengan perniagaan kami. Selagi bahan tersebut dilindungi oleh hak harta intelek, anda memberikan kami lesen kekal, seluruh dunia, bebas royalti untuk menggunakan, menyalin, mengubah suai, mengedar, menjual dan mendedahkan kepada pihak ketiga sebarang bahan atau data sedemikian untuk sebarang tujuan yang berkaitan dengan perniagaan kami. Sebarang Kandungan Pengguna tidak disokong oleh, diluluskan, atau di bawah kawalan kami. Sebarang Kandungan Pengguna boleh dikeluarkan pada bila-bila masa (mengikut budi bicara kami).

Penyediaan Perkhidmatan

WhyQ menawarkan perkhidmatan pesanan dan penghantaran daripada Peniaga kami, terutamanya SME di Malaysia. Jenis penghantaran boleh dibezakan mengikut kategori perniagaan mereka, di mana kami menyediakan penghantaran on-demand dan kurier. Untuk penghantaran on-demand, setiap daripada Peniaga mempunyai kawasan penghantaran yang terhad untuk memastikan Produk / Makanan mereka sampai kepada Pelanggan pada tahap terbaik. Jika Pelanggan tinggal di luar kawasan penghantaran, mesej akan dipaparkan pada skrin mereka memberitahu bahawa pesanan dalam talian tidak dapat dilakukan. Sementara itu, untuk penghantaran kurier, Produk / Makanan akan dihantar ke seluruh Malaysia di mana mungkin untuk Rakan Kongsi kurier kami menghantarnya. Kami tidak menerima pesanan daripada individu kepada poskod di mana kami tidak mempunyai Peniaga atau Rakan Kongsi kurier. Waktu beroperasi akan berbeza-beza bergantung pada keadaan perdagangan tempatan dan persediaan Peniaga.

Pesanan

Apabila Pelanggan membuat Pesanan melalui Perkhidmatan kami, kami akan menghantar e-mel kepada mereka untuk mengucapkan terima kasih atas Pesanan mereka dan mengesahkan Pesanan mereka telah diterima ("E-mel Pengesahan"). Di pihak Peniaga, anda akan menerima notifikasi daripada Platform dan mesej SMS untuk memaklumkan anda mengenai Pesanan baharu; anda diberi pilihan untuk menerima atau membatalkannya. Sebaik sahaja anda menerima Pesanan, anda bertanggungjawab untuk menyediakan / membungkus Pesanan dengan sewajarnya dan menyerahkan Pesanan kepada Rakan Kongsi penghantaran atau melaksanakannya sendiri untuk penghantaran sendiri. Untuk penghantaran atas permintaan, jika Pelanggan tidak tiba di lokasi penghantaran dalam masa 15 minit dari pesanan mereka tiba, kami / anda berhak untuk meninggalkan premis, dan Pelanggan akan dikenakan bayaran untuk Pesanan tersebut. WhyQ berusaha untuk menyediakan perkhidmatan yang berkualiti dan akan menjadi titik hubungan pertama sekiranya terdapat masalah dengan Pesanan. Walau bagaimanapun, Pelanggan perlu berurusan terus dengan anda jika mereka membuat pembayaran terus kepada anda di Platform kami. Kami memantau Peniaga kami dengan sangat teliti dan amat penting bagi kami untuk mereka mematuhi piawaian kami dan membantu mengekalkan reputasi kami.

Produk / Makanan

Semua Produk / Makanan adalah tertakluk pada ketersediaan. Peniaga kami mungkin menggunakan kacang dalam penyediaan Makanan tertentu dan WhyQ tidak dapat menjamin bahawa mana-mana Makanan yang dijual oleh Peniaga kami adalah bebas daripada alergen. Anda perlu menasihati Pelanggan sekiranya mereka menghubungi anda mengenai bahan-bahan yang digunakan dalam Makanan untuk mengelakkan sebarang bahaya kepada Pelanggan. Mereka boleh meninggalkan nota untuk Pesanan mereka dan anda hendaklah mematuhinya dengan sewajarnya.

Ketersediaan dan Penghantaran

Matlamat kami adalah untuk menyediakan perkhidmatan penghantaran yang terbaik. Malangnya, ini tidak selalu berjalan mengikut perancangan dan faktor seperti keadaan lalu lintas dan cuaca kadangkala menghalang kami daripada mencapai sasaran kami dalam hal ini. Kami akan melakukan yang terbaik untuk memastikan Produk / Makanan anda dihantar pada masa yang dinyatakan dalam e-mel dan halaman web.

Namun, tiada pihak akan bertanggungjawab kepada pihak yang lain atas sebarang kelewatan atau ketidaklaksanaan kewajipannya di bawah Perjanjian ini yang timbul daripada sebarang sebab di luar kawalan termasuk, tanpa had, mana-mana yang berikut: tindakan Tuhan, tindakan kerajaan, peperangan, kebakaran, banjir , letupan atau kekecohan awam.

Harga

Apabila anda menggunakan Platform kami, anda boleh mengekalkan harga asal Produk / Makanan anda kerana kami tidak mengambil sebarang komisen daripada pihak anda. Harga yang anda sertakan dalam Platform akan menjadi harga yang kami bayar balik kepada anda. Terma ini juga terpakai jika kami ada kolaborasi dengan lebih banyak pihak ketiga pada masa hadapan.

Pembayaran

WhyQ mengekalkan hak, pada bila-bila masa, dan mengikut budi bicara mutlaknya, untuk menyediakan pilihan pembayaran baharu dan/atau menarik balik yang telah diterima. Jika Pelanggan memutuskan untuk membayar dalam talian, penyedia perkhidmatan pembayaran pihak ketiga kami akan mengendalikan proses pembayaran. Kad kredit dan maklumat pembayaran Pelanggan akan disimpan oleh mereka untuk langganan akan datang dengan kebenaran Pelanggan. Nombor kad kredit Pelanggan atau maklumat pembayaran lain tidak disimpan oleh kami.

WhyQ hanya memberikan Pelanggan pilihan pembayaran melalui platform pembayaran kami. Pelanggan mesti memastikan bahawa mereka mempunyai wang yang mencukupi pada kad kredit dan debit mereka untuk menyelesaikan pembayaran pesanan. Pembayaran dalam talian melalui gerbang pembayaran dibuat terus ke WhyQ dan kemudiannya dipindahkan oleh WhyQ kepada Peniaga (kami diberi kuasa oleh anda untuk menerima pembayaran bagi pihak mereka). Walau bagaimanapun, jika Pelanggan membuat pembayaran terus kepada anda menggunakan Platform kami, kami menafikan sebarang liabiliti untuk pembayaran dan jika timbul sebarang isu, Pelanggan mesti berurusan dengan anda secara langsung.

Sila ambil perhatian bahawa 2.5% daripada semua transaksi dalam talian akan ditolak sebagai yuran gerbang pembayaran.

Pembatalan

Anda mempunyai hak untuk membatalkan Pesanan atas sebab sah yang menghalang anda daripada melengkapkan Pesanan. Anda tidak akan dikenakan bayaran untuk sebarang pesanan yang dibatalkan mengikut klausa ini. Jika anda membatalkan Pesanan selepas jangkaan masa penghantaran, anda bertanggungjawab untuk menghubungi Pelanggan secara langsung atas ketidaksediaan anda untuk mengelakkan sebarang pertikaian pada masa hadapan.

Bayaran Balik

Untuk pembayaran melalui gerbang pembayaran, sebarang pembatalan akan dipulangkan secara automatik ke akaun bank Pelanggan. Proses ini berbeza mengikut bank dan mungkin mengambil masa sehingga 3 hari bekerja. Jika Pelanggan tidak menerima bayaran balik selepas 3 hari bekerja, sila hantar e-mel ke support@whyq.my.

Untuk pembayaran yang dibuat terus ke akaun bank anda, anda mungkin mempunyai dasar pembatalan dan bayaran balik anda sendiri. WhyQ tidak dapat menjamin transaksi komersial yang dijalankan antara anda dan Pelanggan dan tidak boleh dipertanggungjawabkan dalam sebarang pertikaian antara kedua-dua pihak. Jika Pelanggan mempunyai sebarang masalah mengenai pembelian mereka, mereka akan menghubungi anda dan anda diwajibkan untuk memberi maklum balas atas kebimbangan mereka.

Peraturan Pinjaman

Platform kami menawarkan pinjaman peribadi dan kami sedar bahawa kami mesti mendedahkan dengan jelas dan ketara semua syarat pinjaman, termasuk tetapi tidak terhad kepada Kadar Peratusan Tahunan (APR) maksimum yang setara dan tarikh akhir pembayaran. Kami mungkin tidak mengenakan bayaran APR maksimum lebih tinggi daripada 36% , termasuk kos dan yuran, dan mungkin tidak memerlukan pembayaran balik sepenuhnya dalam masa 60 hari atau kurang.

Tempoh pinjaman yang disediakan adalah antara tempoh 6-18 bulan dengan kadar APR 10-28% tertakluk kepada profil Peniaga masing-masing. Peniaga tidak perlu membuat sebarang bayaran balik sepenuhnya dalam tempoh 60 hari atau kurang.

Pautan dari Laman Kami

Apabila Laman kami mengandungi pautan ke laman lain dan sumber yang disediakan oleh pihak ketiga, pautan ini hanya untuk maklumat anda. Kami tidak mempunyai kawalan ke atas kandungan laman atau sumber tersebut dan tidak bertanggungjawab ke atasnya atau untuk sebarang kehilangan atau kerosakan yang mungkin timbul daripada penggunaannya oleh anda.

Penggantungan dan Penamatan

Kegagalan untuk mematuhi terma merupakan pelanggaran material Terma Penggunaan, dan boleh mengakibatkan kami mengambil semua atau mana-mana tindakan berikut:

   1. penarikan segera, sementara atau kekal hak anda untuk menggunakan Perkhidmatan kami;
   2. penyingkiran serta-merta, sementara atau kekal sebarang siaran atau bahan yang anda muat naik ke Perkhidmatan kami;
   3. mengeluarkan amaran kepada anda;
   4. tindakan undang-undang terhadap anda termasuk prosiding untuk pembayaran balik semua kos (termasuk, tetapi tidak terhad kepada, kos pentadbiran dan undang-undang yang munasabah) akibat daripada pelanggaran itu;
   5. pendedahan maklumat tersebut kepada pihak penguatkuasa undang-undang yang kami rasa perlu

Maklum balas yang diterangkan dalam klausa ini tidak terhad dan kami mungkin mengambil sebarang tindakan lain yang kami anggap wajar secara munasabah.

Keseluruhan Perjanjian

Terma-terma ini mengandungi keseluruhan perjanjian antara pihak yang berkaitan dengan perkara pokoknya dan menggantikan semua perjanjian, pengaturan dan pemahaman terdahulu antara pihak yang berkaitan dengan perkara itu.

Bidang Kuasa dan Undang-Undang yang Berkenaan

Mahkamah Malaysia akan mempunyai bidang kuasa ke atas sebarang tuntutan yang timbul daripada atau berkaitan dengan sebarang penggunaan Perkhidmatan kami. Terma penggunaan ini dan sebarang pertikaian atau tuntutan yang timbul daripada atau berkaitan dengannya atau perkara atau pembentukannya (termasuk pertikaian atau tuntutan bukan kontrak) akan ditadbir dan ditafsirkan mengikut undang-undang Malaysia.