Terma & Syarat (Pelanggan)

SYARAT PENGGUNAAN

Selamat datang ke Laman Web WhyQ Malaysia dan aplikasi kami (setiap "Perkhidmatan") (“WhyQ”, “kami”, “kami” dan “kami” merujuk kepada “WhyQ Sdn. Bhd., Tingkat 30, Arcc Spaces, The Gardens North Tower, Mid Valley City, Lingkaran Syed Putra, 59200 Kuala Lumpur”).

Persetujuan: Sila baca terma dan syarat ini dengan teliti sebelum memesan sebarang Produk / Makanan dari Laman Web kami. Dengan mengakses Laman Web kami dan membuat Pesanan, anda bersetuju untuk terikat dengan terma dan syarat ini serta dasar terma penggunaan kami. Jika anda tidak menerima terma dan syarat ini sepenuhnya, sila berhenti menggunakan Perkhidmatan kami.

Variasi: Kami boleh menyemak semula syarat penggunaan ini pada bila-bila masa dengan meminda halaman ini. Anda dinasihati untuk kerap menyemak Laman kami bagi memastikan anda mengetahui sebarang perubahan yang kami buat. Kami berhasrat untuk mengemas kini Laman dan Perkhidmatan kami dengan kerap, dan boleh mengubah kandungan pada bila-bila masa. Jika terdapat keperluan, kami mungkin menggantung akses kepada Laman dan Perkhidmatan kami, atau menutupnya selama-lamanya.

Penyedia Perisian sebagai Perkhidmatan (SaaS)

 1. Penyedia SaaS berjanji untuk menawarkan Perkhidmatan menurut peruntukan Perjanjian ini bermula atau selepas Tarikh Berkuatkuasa dan untuk tempoh Terma.
 2. Pelanggan mengakui bahawa Penyedia SaaS memiliki atau mempunyai lesen yang diperlukan untuk semua Hak Harta Intelek, termasuk tetapi tidak terhad kepada hak cipta dalam Perisian dan Perkhidmatan SaaS dan sebarang dokumentasi yang disediakan oleh Penyedia SaaS kepada Pelanggan bersama-sama dengan Perkhidmatan, termasuk mana-mana dokumentasi untuk konfigurasi Pelanggan.
 3. Sebarang permintaan untuk Perkhidmatan yang Penyedia SaaS anggap tidak wajar, tidak munasabah atau menyalahi undang-undang boleh ditolak.

Tujuan eBiz

WhyQ berusaha untuk memperkasakan SME mikro melalui akses kepada pendigitalan dengan menyediakan medium untuk perniagaan mereka. Ini mewujudkan paparan dalam talian untuk perkhidmatan mereka dan menyediakan mereka dengan platform penghantaran yang lebih luas pada kos yang minimum. Melalui Platform kami, WhyQ menghubungkan anda dengan Peniaga supaya anda boleh memesan pelbagai Produk / Makanan untuk dihantar kepada anda.

Kelakuan Terlarang

Anda tidak dibenarkan melakukan atau cuba melakukan apa-apa yang bertentangan dengan undang-undang, dihadkan oleh mana-mana undang-undang yang terpakai pada Laman kami, tidak sesuai pada pendapat kami, atau boleh merosakkan reputasi kami atau Laman kami, termasuk tetapi tidak terhad kepada:

 1. apa-apa yang akan melanggar hak undang-undang seseorang atau hak mereka untuk privasi, termasuk memuat naik data peribadi tanpa kebenaran orang itu;
 2. menggunakan Laman Web kami untuk mengganggu, mengugut, atau menyinggung perasaan sesiapa sahaja;
 3. menggunakan Laman kami untuk menghantar mesej e-mel yang tidak diminta;
 4. mengganggu mana-mana pengguna menggunakan Laman kami;
 5. mengganggu atau menukar Laman kami, menghantar virus atau ciri melumpuhkan lain secara sedar, merosakkan atau mengganggu Laman kami, termasuk (tanpa had) menggunakan kuda trojan, virus atau cetak rompak;
 6. membolehkan atau membantu pihak ketiga untuk melaksanakan mana-mana perbuatan yang tersebut di atas.

Hak Harta Intelek

Kami adalah pemilik atau pemegang lesen semua hak harta intelek dalam Laman dan Perkhidmatan kami, dan bahan yang diterbitkan di atasnya (tidak termasuk Sumbangan anda). Karya tersebut dilindungi oleh undang-undang hak cipta dan perjanjian di seluruh dunia. Semua hak tersebut adalah terpelihara. Anda tidak boleh menyalin, mengeluarkan semula, menerbitkan semula, memuat turun, menyiarkan, menghantar, menyediakan kepada orang ramai, atau sebaliknya menggunakan mana-mana kandungan di Laman kami dalam apa jua cara kecuali untuk kegunaan peribadi anda, bukan komersial.

Kandungan Pengguna

Di Laman kami, anda mungkin dibenarkan untuk menyiarkan, memuat naik, menerbitkan, menghantar, atau menyampaikan data dan kandungan yang berkaitan. Hak harta intelek dalam Kandungan Pengguna yang anda serahkan ke Laman ini tidak dituntut oleh kami. Profil anda dan apa-apa perkara yang anda muat naik adalah milik anda sahaja.

Sebarang bahan yang anda muat naik ke Perkhidmatan kami atau data yang kami kumpulkan akan dianggap sebagai tidak sulit dan bukan milik, dan anda mengakui dan bersetuju bahawa kami mempunyai hak untuk menggunakan, menyalin, mengedar, menjual dan mendedahkan kepada pihak ketiga mana-mana bahan tersebut atau data untuk sebarang tujuan yang berkaitan dengan perniagaan kami. Selagi bahan tersebut dilindungi oleh hak harta intelek, anda memberikan kami lesen kekal, seluruh dunia, bebas royalti untuk menggunakan, menyalin, mengubah suai, mengedar, menjual dan mendedahkan kepada pihak ketiga sebarang bahan atau data sedemikian untuk sebarang tujuan yang berkaitan dengan perniagaan kami. Sebarang Kandungan Pengguna tidak disokong oleh, diluluskan, atau di bawah kawalan kami. Sebarang Kandungan Pengguna boleh dikeluarkan pada bila-bila masa (mengikut budi bicara kami).

Penyediaan Perkhidmatan

WhyQ menawarkan perkhidmatan pesanan dan penghantaran daripada Peniaga kami, terutamanya SME di Malaysia. Jenis penghantaran boleh dibezakan mengikut kategori perniagaan mereka, di mana kami menyediakan penghantaran on-demand dan kurier. Untuk penghantaran on-demand, setiap daripada Peniaga mempunyai kawasan penghantaran yang terhad untuk memastikan Produk / Makanan mereka sampai kepada anda pada tahap terbaik. Jika anda tinggal di luar kawasan penghantaran, mesej akan dipaparkan pada skrin anda memberitahu anda bahawa pesanan dalam talian tidak dapat dilakukan. Sementara itu, untuk penghantaran kurier, Produk / Makanan akan dihantar ke seluruh Malaysia di mana mungkin untuk Rakan Kongsi kurier kami menghantarnya. Kami tidak menerima pesanan daripada individu kepada poskod di mana kami tidak mempunyai Peniaga atau Rakan Kongsi kurier. Waktu beroperasi akan berbeza-beza bergantung pada keadaan perdagangan tempatan dan persediaan Peniaga kami. Sila klik pada pautan yang berkaitan untuk melihat produk pada Perkhidmatan kami, dan kemudian klik pada item pilihan anda yang akan memberi anda pilihan untuk menghantar Pesanan anda ke kedai pilihan anda.

Pesanan

Apabila anda membuat Pesanan melalui Perkhidmatan kami, kami akan menghantar e-mel kepada anda yang bertulis terima kasih atas Pesanan anda dan mengesahkan Pesanan anda telah diterima ("E-mel Pengesahan"). Sila pastikan bahawa anda telah memberikan kami alamat e-mel yang betul kerana ini adalah cara kami akan berkomunikasi dengan anda tentang Pesanan anda. Sila pastikan juga anda memberikan alamat dan nombor telefon yang tepat untuk memastikan Pesanan anda sampai di lokasi yang betul. Untuk penghantaran atas permintaan, jika anda tidak tiba di lokasi penghantaran dalam masa 15 minit dari pesanan anda tiba, kami berhak untuk meninggalkan premis dan anda akan dikenakan bayaran untuk pesanan tersebut. WhyQ berusaha untuk menyediakan perkhidmatan yang berkualiti dan akan menjadi penghubung pertama sekiranya terdapat masalah dengan pesanan anda. Walau bagaimanapun, anda perlu berurusan terus dengan Peniaga jika anda membuat pembayaran terus kepada Peniaga di Platform kami. Kami memantau Peniaga kami dengan sangat teliti dan adalah amat penting bagi kami untuk mereka mematuhi piawaian kami dan membantu kami mengekalkan reputasi kami. Sila maklumkan kepada kami jika anda mempunyai sebarang komen berkaitan dengan Peniaga kami atau Pesanan dengan menghantar e-mel atau menghubungi kami.

Produk / Makanan

Semua Produk adalah tertakluk pada ketersediaan. WhyQ mungkin menawarkan alternatif untuk mana-mana Produk yang tidak dapat diberikan kepada anda. Peniaga kami mungkin menggunakan kacang dalam penyediaan Makanan tertentu. WhyQ tidak dapat menjamin bahawa mana-mana Makanan yang dijual oleh Peniaga kami adalah bebas daripada alergen. Sebelum membuat Pesanan pada Platform kami, sila hubungi Peniaga jika anda mempunyai sebarang alahan, tindak balas alahan atau sekatan dan keperluan pemakanan. Nota pelanggan akan cuba dipatuhi sebaiknya oleh Peniaga tetapi tidak boleh dijamin sentiasa.

Ketersediaan dan Penghantaran

Matlamat kami adalah untuk menyediakan perkhidmatan penghantaran yang terbaik. Malangnya, ini tidak selalu berjalan mengikut perancangan dan faktor seperti keadaan lalu lintas dan cuaca kadangkala menghalang kami daripada mencapai sasaran kami dalam hal ini. Kami akan melakukan yang terbaik untuk memastikan Produk / Makanan anda dihantar pada masa yang dinyatakan dalam e-mel dan halaman web.

Namun, tiada pihak akan bertanggungjawab kepada pihak yang lain atas sebarang kelewatan atau ketidaklaksanaan kewajipannya di bawah Perjanjian ini yang timbul daripada sebarang sebab di luar kawalan termasuk, tanpa had, mana-mana yang berikut: tindakan Tuhan, tindakan kerajaan, peperangan, kebakaran, banjir , letupan atau kekecohan awam.

Harga

Harga mana-mana Produk / Makanan akan disenaraikan pada Perkhidmatan kami. Harga termasuk SST dan boleh berubah pada bila-bila masa, tetapi perubahan tidak akan menjejaskan pesanan yang anda telah dimaklumkan dengan E-mel Pengesahan, katakan dalam kes kesilapan harga yang jelas, di mana kami akan memberitahu anda secepat mungkin tentang isu harga. Anda mungkin boleh membatalkan Pesanan anda sebaik sahaja kami memberitahu anda.

Pembayaran

WhyQ mengekalkan hak, pada bila-bila masa, dan mengikut budi bicara mutlaknya, untuk menyediakan pilihan pembayaran baharu dan/atau menarik balik pilihan yang telah diterima. Jika anda memutuskan untuk membayar dalam talian, penyedia perkhidmatan pembayaran pihak ketiga kami akan mengendalikan proses pembayaran. Maklumat kad kredit dan pembayaran anda akan disimpan oleh mereka untuk langganan akan datang dengan kebenaran anda. Nombor kad kredit anda atau maklumat pembayaran lain tidak disimpan oleh kami.

WhyQ hanya memberikan Pelanggan pilihan pembayaran melalui platform pembayaran kami. Anda mesti memastikan bahawa anda mempunyai wang yang mencukupi pada kad kredit dan debit anda untuk menyelesaikan pembayaran pesanan. Pembayaran dalam talian melalui gerbang pembayaran dibuat terus ke WhyQ dan kemudiannya dipindahkan oleh WhyQ kepada Peniaga (kami diberi kuasa oleh Peniaga kami untuk menerima pembayaran bagi pihak mereka). Walau bagaimanapun, jika anda membuat pembayaran terus kepada Peniaga menggunakan Platform kami, kami menafikan sebarang liabiliti untuk pembayaran dan jika timbul sebarang isu, Pelanggan mesti berurusan dengan Peniaga secara terus.

Pembatalan

Anda mempunyai hak untuk membatalkan Pesanan sebelum Peniaga kami menerima atau menolaknya. Untuk pembatalan selepas tempoh ini, anda boleh membuat permintaan kepada Sokongan Pelanggan WhyQ. Peniaga boleh membatalkan mana-mana Pesanan atas sebab-sebab yang sah yang menghalang mereka daripada melengkapkan Pesanan. Anda tidak akan dikenakan bayaran untuk sebarang pesanan yang dibatalkan mengikut klausa ini. Sebarang pesanan yang dibatalkan selepas ia menjadi Pesanan Dalam Persediaan / Pesanan Dalam Perjalanan akan dicaj kepada anda.

Bayaran Balik

Untuk pembayaran melalui gerbang pembayaran, sebarang pembatalan akan dipulangkan secara automatik ke akaun bank anda. Proses ini berbeza mengikut bank dan mungkin mengambil masa sehingga 3 hari bekerja. Jika anda tidak menerima bayaran balik selepas 3 hari bekerja, sila hantar e-mel kepada support@whyq.my.

Untuk pembayaran yang dibuat terus ke akaun bank Peniaga, mereka mungkin mempunyai dasar pembatalan dan bayaran balik mereka sendiri. WhyQ tidak dapat menjamin transaksi komersial yang dijalankan antara anda dan Peniaga dan tidak boleh dipertanggungjawabkan dalam sebarang pertikaian antara kedua-dua pihak. Jika anda mempunyai sebarang masalah mengenai pembelian anda, sila hubungi Peniaga dengan segera.

Pautan dari Laman Kami

Apabila Laman kami mengandungi pautan ke laman lain dan sumber yang disediakan oleh pihak ketiga, pautan ini hanya untuk maklumat anda. Kami tidak mempunyai kawalan ke atas kandungan laman atau sumber tersebut dan tidak bertanggungjawab ke atasnya atau untuk sebarang kehilangan atau kerosakan yang mungkin timbul daripada penggunaannya oleh anda.

Penggantungan dan Penamatan

Kegagalan untuk mematuhi terma merupakan pelanggaran material Terma Penggunaan, dan boleh mengakibatkan kami mengambil semua atau mana-mana tindakan berikut:

 1. penarikan segera, sementara atau kekal hak anda untuk menggunakan Perkhidmatan kami;
 2. penyingkiran serta-merta, sementara atau kekal sebarang siaran atau bahan yang anda muat naik ke Perkhidmatan kami;
 3. mengeluarkan amaran kepada anda;
 4. tindakan undang-undang terhadap anda termasuk prosiding untuk pembayaran balik semua kos (termasuk, tetapi tidak terhad kepada, kos pentadbiran dan undang-undang yang munasabah) akibat daripada pelanggaran itu;
 5. pendedahan maklumat tersebut kepada pihak penguatkuasa undang-undang yang kami rasa perlu.

Maklum balas yang diterangkan dalam klausa ini tidak terhad dan kami mungkin mengambil sebarang tindakan lain yang kami anggap wajar secara munasabah.

Keseluruhan Perjanjian

Terma-terma ini mengandungi keseluruhan perjanjian antara pihak yang berkaitan dengan perkara pokoknya dan menggantikan semua perjanjian, pengaturan dan pemahaman terdahulu antara pihak yang berkaitan dengan perkara itu.

Mahkamah Malaysia akan mempunyai bidang kuasa ke atas sebarang tuntutan yang timbul daripada atau berkaitan dengan sebarang penggunaan Perkhidmatan kami. Terma penggunaan ini dan sebarang pertikaian atau tuntutan yang timbul daripada atau berkaitan dengannya atau perkara atau pembentukannya (termasuk pertikaian atau tuntutan bukan kontrak) akan ditadbir dan ditafsirkan mengikut undang-undang Malaysia.